Mevrouw de Professor: tien topwetenschappers

Mevrouw de Professor: tien topwetenschappers

Tien topwetenschappers over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren

Met hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam prof. dr. Claes de Vreese; hoogleraar Fysica van Levensprocessen aan de Vrije Universiteit prof. dr. Gijs Wuite; universitair hoofddocent Celbiologie en Regeneratieve Geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum, dr. Marie-Josè Goumans; universitair docent Theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam dr. Marika Taylor; hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht aan de Universiteit van Tilburg prof. dr. Monica Claes; met hoogleraar Sociale Psychologie van de Organisatie prof. dr. Naomi Ellemers; hoogleraar single molecule nano scale bio physics aan de TU Delft prof. dr. Nynke Dekker; hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen prof. dr. Paul Groot; hoogleraar Mens en Techniek aan de Universiteit Twente prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek en universitair hoofddocent Oppervlaktefysica aan de Universiteit Leiden dr. ir. Tjerk Oosterkamp.