Faces of Science: Hayat Ahlili

Faces of Science: Hayat Ahlili

Biografie van een boek

Hayat Ahlili (Universiteit Utrecht) onderzoekt de verzamelde werken van middeleeuwse Moslim schriftgeleerde Ibn Taymiyyah. Hij leefde omstreeks 1300. Een geleerde wiens werk inmiddels vaak geciteerd wordt door onder andere Jihadisten. Tot zijn werk begin twintigste eeuw werd uitgegeven door een Egyptische uitgeverij, genoot Ibn Taymiyyah geen grote bekendheid. De eerste uitgave van zijn werk betreft een publicatie bestaande uit vijf delen. De meest recente versie bestaat uit zevenendertig delen. Wat is daar precies gebeurd? Hayat Ahlili probeert met haar onderzoek de publicatiegeschiedenis van dit belangrijke werk in kaart te brengen.