Beatrice de Graaf: Waar zijn we bang voor?

Beatrice de Graaf: Waar zijn we bang voor?

Historiseren van veiligheid in denken en beleid

Onze samenleving is stabiel; we hebben nauwelijks met terroristisch geweld te maken. Toch lijken we nu banger voor een verdachte koffer dan dertig jaar geleden, toen er daadwerkelijk sprake was van terroristische aanslagen. Waar ligt dat aan? Beatrice de Graaf doet historisch onderzoek naar de ontwikkeling van ons denken over veiligheid.