Faces of Science: Max Vetzo

Faces of Science: Max Vetzo

een onpartijdig oordeel

De Urgenda zaak, de avondklok: steeds vaker moet de rechter een knoop doorhakken in politieke kwesties. Burgers en belangengroepen stappen naar de rechter als ze het niet eens zijn met het beleid van de regering. Max Vetzo onderzoekt hoe rechters dit soort besluiten het beste kunnen nemen, zonder hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid op het spel te zetten.