VU Connected Toekomstlab Bezit

VU Connected Toekomstlab Bezit

De toekomst van bezit

De wereldbevolking is inmiddels gegroeid naar ruim 8 miljard mensen en de grondstoffen zijn schaars geworden. Persoonlijk bezit is onder druk komen te staan, maar de abonnementen vieren hoogtij. Je hoeft niet meer iets te bezitten om het te kunnen gebruiken. Maar wie is de uitgever van de abonnementen? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van het bezit? Lukt het bedrijven om het monopolie op bezit te winnen? Of gaan we toe naar een wereld waarin burgers zich in cooperaties verenigen die het bezit en toegang tot diensten regelen? Deze productie is een onderdeel van De Proloog van 2030 Toekomstverkenningen samengesteld door VU Connected, het netwerk van VU en VUmc