Erwin Peterman Beweging in de cel

Erwin Peterman Beweging in de cel

Intracellulair transport door motoreiwitten

Levende wezens: ze bestaan bij de gratie van stofwisseling, homeostase, gevoeligheid voor prikkels en voortplanting. Maar geldt dit ook op het niveau van een enkele molecuul? Erwin Peterman wil weten hoe het leven werkt op het fundamentele, moleculaire niveau. Met geavanceerde technieken brengt hij de beweging van motoreiwitten in beeld, die afwisselend zelf transport besturen en getransporteerd worden.