NWO KIEM: samenwerking wetenschap en MKB

NWO KIEM: samenwerking wetenschap en MKB

Water zuiveren met afval

Van afvalmateriaal een product maken waarmee je water kan zuiveren, dat moet een gat in de markt zijn! Maar de stap van wetenschap naar markt kan lastig zijn, merkten Leo Jenneskens, hoogleraar fysisch-organische chemie aan de Universiteit Utrecht en Virginie Heidweiller, directeur van MKB-bedrijf Geochem Research. Die stap vraagt onder meer om financiële middelen, en dat is wat NWO met KIEM aanbiedt.

KIEM staat voor Kennis Innovatie Mapping. Deze financieringsvorm is onderdeel van het NWO Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, en komt voort uit het topsectorenbeleid van het kabinet. KIEM is speciaal ontwikkeld voor innovatie in het MKB, is laagdrempelig en stimuleert publiek private samenwerking. Een vijfde van het onderzoeksgeld komt van het bedrijf, NWO legt de rest bij. Het MKB-bedrijf kan met resultaten innoveren en wetenschappers kunnen leren van de praktijk.