Faces of Science: Jidde Jacobi

Faces of Science: Jidde Jacobi

Spraakproblemen onderzoeken

Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen meestal te maken met spraakproblemen. Vaak gaat het hierbij om moeite met het duidelijk articuleren. Maar waar komen die problemen met de articulatie vandaan? Dat onderzoekt Jidde Jacobi in zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en Macquarie Australië. Hij maakt daarbij gebruik van technologieën zoals de articulograaf en echoscopie.