Wouter Marra: Woest water uit de grond

Wouter Marra: Woest water uit de grond

De grote riviervalleien op Mars

Wij aardbewoners zijn al sinds de eerste telescopen gefascineerd door onze rode buurplaneet. Diep uitgesleten riviervalleien, uitgestrekte delta's en sporen van puinstromen doen een waterrijk verleden vermoeden op Mars. Na vele wilde theorieen van voornamelijk astronomen over het al of niet voorkomen van water en leven op Mars, gingen aardwetenschappers zich in de kwestie mengen. En zij kwamen tot heel andere conclusies. Het landschap op de planeet Mars is voor een belangrijk deel gevormd door opkomend grondwater, zo blijkt uit nieuw onderzoek van onderzoeker Wouter Marra van de Universiteit Utrecht.