Faces of Science: Janna de Boer

Faces of Science: Janna de Boer

Wat je zegt ben je zelf

Ze zeggen wel eens: honderd psychiaters, honderd diagnoses. Het gesprek als diagnose is een subjectief middel. Psychiaters werken met vragenlijsten en lijsten van kenmerken en proberen op basis van wat ze zien en horen een zo goed mogelijke diagnose te stellen van de ziekte, zodat er een passend behandelplan opgesteld kan worden. Arts-onderzoeker Janna de Boer doet binnen het UMC Utrecht Hersencentrum onderzoek naar taalgebruik van patiënten om op basis van woordgebruik en zinsconstructies eerder een psychose te kunnen signaleren.