Faces of Science: Anne Helmond

Faces of Science: Anne Helmond

Hoe functioneren sociale media?

Als je op een like-button klikt, verschijnt zowel op jouw Facebook-pagina als op de website die je net hebt bezocht een bericht dat je de pagina hebt ‘geliked’ maar er wordt tegelijkertijd ook andere data naar Facebook gestuurd. Anne Helmond kijk niet naar waarom mensen op zo’n like-button klikken, maar naar hoe Facebook die buttons inzet en wat daar de gevolgen van zijn voor bijvoorbeeld onze privacy.