De Jonge Akademie - Valorisatie

De Jonge Akademie - Valorisatie

De Jonge Akademie over valorisatie

Vanuit de politiek klinkt steeds sterker de wens om wetenschappelijke kennis te valoriseren, dus van waarde te maken voor de maatschappij. Op dit moment gaat valorisatie vooral over de economische waarde van onderzoek voor het bedrijfsleven en directe toepassing van onderzoek voor beleid. Geen goede zaak, vindt De Jonge Akademie van de KNAW. Zij willen een herdefiniëring van de term valorisatie. Wat verstaan we onder de waarde(n) van wetenschap?