Instituut

Instituut
Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Circa 1090 mensen zijn in dienst van de werkgever FOM. Het personeelsbestand is opgebouwd uit bijna 90 vaste wetenschappelijke stafleden, 163 postdocs, 480 onderzoekers in opleiding (promovendi) en 360 technici en overige personeelsleden. Het onderzoek vindt plaats in drie instituten en 186 universitaire werkgroepen, verspreid over elf Nederlandse universiteiten. De medewerkers produceren rond de 78 proefschriften en 1500 wetenschappelijke publicaties per jaar. De Stichting FOM besteedt 91,8 miljoen euro voor exploitatie en investeringen aan FOM-activiteiten. De baten hiervoor zijn in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. FOM maakt deel uit van NWO. De Stichting FOM werd opgericht in 1946.

Term image
Naomi Ellemers ea
Tien topwetenschappers over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren
Mevrouw de Professor
Compilatie debat over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren 2010
Mevrouw de Professor
Registratie debat over het tekort aan vrouwelijke hoogleraren
Nynke Dekker
Zicht op moleculen in de cel