Tjalling de Haas: Puinstromen op Mars

Tjalling de Haas: Puinstromen op Mars

Sporen van recent water op de rode planeet

Wij aardbewoners zijn al sinds de eerste telescopen gefascineerd door onze rode buurplaneet. Diep uitgesleten riviervalleien, uitgestrekte delta's en sporen van puinstromen doen een waterrijk verleden vermoeden op Mars. Na vele wilde theorieen van voornamelijk astronomen over het al of niet voorkomen van water en leven op Mars, gingen aardwetenschappers zich in de kwestie mengen. En zij kwamen tot heel andere conclusies. Zo blijkt de planeet de afgelopen miljoenen jaren voornamelijk kurkdroog te zijn geweest. Maar van tijd tot tijd moet er toch vloeibaar water stromen, zo blijkt uit afzettingen van recente puinstromen, volgens Tjalling de Haas.