Elies van Sliedregt: Strafrecht zonder grenzen

Elies van Sliedregt: Strafrecht zonder grenzen

Internationale tribunalen versus nationaal recht

Internationale gerechtshoven hebben de moeilijke taak om individuen te vervolgen voor collectieve misdaden. Kan internationaal recht op nationaal niveau toegepast worden? Of kunnen Nederlandse rechters teruggrijpen op nationaal recht? Jurist Elies van Sliedrecht wil de spanning tussen nationaal en internationaal strafrecht harmoniseren.