Elke Geraerts de kamer waar het gebeurde

Elke Geraerts de kamer waar het gebeurde

Virtual Reality therapie bij seksueel misbruik

Kindermisbruik vanuit de kerk, de opvang of thuis. Het wekt altijd afschuw bij het grote publiek. Er zijn zelfs schattingen dat één op de vijf kinderen seksueel wordt misbruikt. En hoewel de psychische schade tot op latere leeftijd kan doorwerken, is er eigenlijk nog nauwelijks een efficiente therapie voor dit specifieke trauma. Elke Geraerts is klinisch en forensisch psycholoog. Ze zet virtual reality in om slachtoffers te helpen.