Faces of Science: Junus van der Wal

Faces of Science: Junus van der Wal

Depressief in de stad: wat helpt?

Steeds meer mensen, over de hele wereld, wonen in de stad. In Nederland nu al 80%. E in de toekomst gaat dat nog meer worden. Maar wat doet dat met mensen? Er zijn aanwijzingen dat psychische problemen zoals depressie, meer voorkomen in de stad. Junus van der Wal is psychiater en wil begrijpen hoe dat komt. En vooral ook hoe we stadsbewoners met een hoog risico op depressie, die nu misschien niet altijd geholpen worden, beter kunnen bereiken en helpen met toegankelijke én effectieve behandelingen.