Faces of Science: Eveline Groot

Faces of Science: Eveline Groot

De filosofie van Germaine de Staël

Germaine de Staël was een flamboyante persoon. In haar eigen tijd al wereldberoemd en dan hebben we het over het eind van de achttiende, begin van de negentiende eeuw. Ze was met name bekend om haar boeken, haar politieke inmengingen, om haar denken. Maar ook om haar persoonlijke leven. En dan met name de vete die ze had met Napoleon Bonaparte. Eveline Groot doet onderzoek naar de filosofische denkbeelden van de Staël en zet haar daarmee opnieuw als belangrijke filosoof op de kaart.