Carla Sieburgh: Juridisch pionieren

Carla Sieburgh: Juridisch pionieren

Privaatrecht in confrontatie met Europees recht

Met de stichting van de Europese Unie 50 jaar geleden ontstond een heel nieuw rechtsgebied. Inmiddels is het Europees recht op veel gebieden doorgedrongen tot het nationaal recht en kan het nationaal recht zelfs overrulen/terzijde stellen.Juriste Carla Sieburgh van de Radboud Universiteit Nijmegen is pionier als het gaat om de interactie tussen het privaatrecht en het Europese recht.