Faces of Science: Roy van den Berg

Faces of Science: Roy van den Berg

Katalysatoren van de toekomst

Van alle chemische producten heeft ongeveer negentig procent ergens in het productieproces een katalysator gezien. Een katalysator is een reactie-versneller. Als je een bepaalde stof in iets anders wilt veranderen, dan heb je daar in de regel een katalysator voor nodig. Roy van den Berg onderzoekt de katalysator voor de omzetting van syngas naar methanol.