Clevers: Gut feeling and Science

Clevers: Gut feeling and Science

Analyse, kweek en transplantatie van de dunne darm

Noem het intuïtie: toen Hans Clevers' onderzoek een belangrijk communicatiesysteem tussen cellen bloot legde -het wnt systeem- besloot hij zijn onderzoek te richten op het orgaan dat zich het snelst vernieuwt: de dunne darm. Bij het onderzoek naar de wijze waarop een gezonde darm zichzelf vernieuwt, werd ook duidelijk hoe darmkanker ontstaat.