Faces of Science: Thirza Lagewaard

Faces of Science: Thirza Lagewaard

De kwetsbaarheid van kennis

Conflicten horen bij een democratie. Maar soms zitten de meningsverschillen zo diep, dat het wel heel moeilijk wordt om er samen uit te komen. Denk maar aan onderwerpen als klimaatverandering, racisme en vaccinaties. Thirza Lagewaard onderzoekt voor haar promotie in de filosofie hoe we die grote verschillen kunnen overbruggen. Stap één lijkt bedrieglijk eenvoudig: luister naar het verhaal van de ander, ook al begrijp je het niet.