Faces of Science: Rosa Kösters

Faces of Science: Rosa Kösters

Het nieuwe werken is al oud

Je hele leven werken voor dezelfde baas, dat is niet meer van deze tijd. Zeker in Nederland zijn flexibele contracten tegenwoordig eerder de norm van de uitzondering. Maar wat veel mensen niet weten is dat deze veranderingen al in de jaren zeventig begonnen zijn. Rosa Kösters onderzoekt hoe werknemers en vakbonden toen gereageerd en geprotesteerd hebben tegen die nieuwe ontwikkelingen. Wat werkte wel en wat werkte niet? Want de bestaanszekerheid van steeds meer mensen staat inmiddels op de tocht. Daarom is het belangrijk om te weten hoe mensen te mobiliseren zijn, om op te komen voor hun rechten.