Maarten Kleinhans: De rivieren van de rode planeet

Maarten Kleinhans: De rivieren van de rode planeet

Aardwetenschappers onderzoeken water op Mars

Wij aardbewoners zijn al sinds de eerste telescopen gefascineerd door onze rode buurplaneet. Diep uitgesleten riviervalleien, uitgestrekte delta's en sporen van puinstromen doen een waterrijk verleden vermoeden op Mars. Na vele wilde theorieen van voornamelijk astronomen over het al of niet voorkomen van water en leven op Mars, gingen aardwetenschappers zich in de kwestie mengen. En zij kwamen tot heel andere conclusies.