Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Max Vetzo

Max Vetzo is promovendus staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt hoe rechters het beste om kunnen gaan met politiek gevoelige zaken. Hij analyseert uitspraken, maar doet ook rechtsvergelijkend onderzoek om te kijken hoe hier in andere landen mee omgegaan wordt.

Max Vetzo
een onpartijdig oordeel