Hayat Ahlili

Hayat Ahlili is Islamwetenschapper en doet onderzoek voor de Utrecht Universiteit. Voor haar promotieonderzoek brengt ze de publicatiegeschiedenis in kaart van het verzamelde werk van middeleeuwse Moslim schriftgeleerde Ibn Taymiyyah.

Hayat Ahlili

Biografie van een boek