Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Hayat Ahlili

Hayat Ahlili is Islamwetenschapper en doet onderzoek voor de Utrecht Universiteit. Voor haar promotieonderzoek brengt ze de publicatiegeschiedenis in kaart van het verzamelde werk van middeleeuwse Moslim schriftgeleerde Ibn Taymiyyah.

Hayat Ahlili
Jihadisten citeren vaak Ibn Taymiyyah (1300), maar tot begin 20ste eeuw had haast niemand van hem gehoord.