Video's

Stijl en toon

Onbevangen, geïnteresseerd en nieuwsgierig duikt Fast Facts de wetenschap in. Op zoek naar spannende onderzoeken, heldere antwoorden en nieuwe vragen. De video's zijn kort, informatief, prikkelend en geven in een paar minuten een duidelijk beeld van het onderzoek dat centraal staat.

 

Format

Fast Facts werkt met herkenbare formats. Met een mobiele studio bezoekt Fast Facts de onderzoekslocatie. De wetenschappers vertellen voor een greenscreen over hun onderzoek. Beelden van het interview worden in de montage aangekleed met onderzoeksbeelden. Dat kan een labsituatie zijn, of beelden uit het veld. Al naar gelang het onderwerp van de video. In overleg met opdrachtgevers zijn andere formats mogelijk.

 

Creative Commons

De video's op fastfacts.nl worden onder Creative Commons licentie gepubliceerd. De video's mogen door derden worden gedeeld en gepubliceerd middels de links en embed-codes die bij de video's beschikbaar worden gesteld. De video's mogen niet door derden worden verkocht of gewijzigd.

 

Groen

Fast Facts kiest voor een duurzame bedrijfsvoering. De portal is ondergebracht bij een groene webhost, het Content Management Systeem achter de portal is een Open Source systeem (Drupal), Fast Facts producten worden onder Creative Commons licentie gepubliceerd en zijn daardoor vrij voor hergebruik in het publieke domein en Fast Facts zet zich in om ook op andere terreinen zo duurzaam mogelijk te opereren.