Partners

Wetenschap in het publieke domein

Door samen te werken met maatschappelijke organisaties en mediapartners brengt Fast Facts de relevantie van wetenschappelijk onderzoek op steeds wisselende platforms bij verschillende groepen mensen onder de aandacht. De video's worden onder Creative Commons licentie gepubliceerd en mogen door derden worden gedeeld en gepubliceerd middels de links en embed-codes. Fast Facts zorgt voor een beter begrip van de wereld om ons heen, nuanceert het publieke debat en versterkt het maatschappelijk draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Structurele partners

Fast Facts werkt structureel inhoudelijk samen met De Jonge Akademie en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Wetenschappers die een onderzoekswebsite willen laten maken, verwijzen we graag door naar  Websites for Scientists

 

Projectpartners

Per project worden wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties en mediapartners betrokken. Fast Facts werkt ondermeer samen met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), Women Inc., stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Science Centre NEMOW24, het tijdschrift esta en de Volkskrant.