Ingediend door jasmijn op ma, 04/08/2013 - 16:47
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Alexander van Oudenaarden, directeur van het Hubrecht Instituut, legt uit wat controle variabiliteit is.

Deze video is alleen in het Engels beschikbaar.

Alexander van Oudenaarden

De Alexander van Oudenaarden Groep gebruikt een combinatie van experimentele, wiskundige en theoretische benaderingen om kwantitatief inzichtelijk te maken hoe individuele cellen keuzes maken. De focus van het onderzoek ligt op stamcel- en ontwikkelingsbiologie. De groep is in het bijzonder geïnteresseerd hoe cellen netwerken van genen inzetten om toch robuuste keuzes te maken zelfs als er grote fluctuaties zijn in gen-expressie.