Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Green Facts

Sinds de klimaattop in Kopenhagen verkeren we in een staat van klimaatverwarring. Alarmerende geluiden over de opwarming van de aarde staan tegenover klimaatscepsis. Het gevoel ontstaat dat er zelfs binnen de wetenschap geen overeenstemming is over de staat van het klimaat. Wie moeten we nog geloven? Green Facts wil Nederlands wetenschappelijk toponderzoek naar klimaat en duurzaamheid over het voetlicht brengen. Een wetenschappelijk antwoord op de klimaattop in Kopenhagen in 2009.

Maarten Kleinhans
Kerend tij voor rivier experimenten
Peter Mooij
Survival of the fattest
René Geurts
Een oplossing voor het voedseltekort?
Appy Sluijs
Klimaatmodellen verbeteren