Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Wim van Westrenen

Wim van Westrenen (1973) doet onderzoek op het gebied van petrologie en geochemie. Zijn werk is interdisciplinair van karakter: hij werkt nauw samen met collega's uit de chemie, fysica en aardwetenschappen. In 2006 won Van Westrenen een prestigieuze EURYI Award voor een studie naar de evolutie van het inwendige van de Maan. In 2013 werd hij tot University Research Chair Hoogleraar Planetaire Evolutie benoemd.

Wim van Westrenen
Voor de geschiedenis van de aarde reis je naar de maan
Wim van Westrenen
Hoe werkt de aarde?