Toekomstlab De Patiënt

Met in volgorde van opkomst: Marieke Aafjes, Andrea Maier (hoogleraar Gerontologie, VUmc); Jan Hol (directeur dienst communicatie, VUmc); Sjaak Vink (CEO myTomorrows); Guy Widdershoven (hoogleraar Medische Filosofie en Ethiek, Metamedica VUmc); Cees Hertogh (hoogleraar Ethiek voor de Zorg aan Kwetsbare Ouderen, VUmc); Tineke Abma (hoogleraar Cliëntparticipatie in de Ouderenzorg, VUmc).

Toekomstlab De Patiënt

De patiënt kiest?