Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Tibisay Sankatsing Nava

Tibisay Sankatsing Nava is promovendus wetenschapscommunicatie bij het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde van de Universiteit Leiden. Haar promotie richt zich op het inzetten van co-creatie voor onderzoek naar erfgoed en geschiedenis in het Caraïbisch gebied. Zij kijkt hoe er beter samengewerkt kan worden met mensen van buiten de wetenschap bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Tibisay Sankatsing Nava
op weg naar inclusief onderzoek