Thijs Jeursen

Onderzoekt de relatie tussen de privatisering van veiligheid en burgerschap, in de zin van verantwoordelijkheid en de rechten van burgers, in Miami. Hij bekijkt bijvoorbeeld wat er gebeurt als bepaalde burgers wel toegang hebben tot vormen van veiligheid waar anderen dit niet hebben. Uiteindelijk wil hij begrijpen hoe moderne varianten van veiligheid, zoals cameratoezicht en wapens, relaties tussen burgers onderling en met publieke instituties en particuliere organisaties beïnvloedt en weerspiegelt.

Thijs Jeursen

Slapen in Miami met een shotgun onder je bed