Sybren Spit

Sybren Spit is taalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek gaat over de vraag of kleuters zich bewust zijn van de taal die ze leren.

Sybren Spit

Het wonder van je moedertaal