Sarah Durston

Sarah Durston (1974) gebruikt moderne imaging technieken om typische en atypische hersenontwikkeling te onderzoeken.

Ze werkt aan kinderpsychiatrische stoornissen, onder andere ADHD en autisme. Durston combineert MRI met andere benaderingen (cognitieve psychologie, neurobiologie, genetica) om de biologische paden naar het ontstaan van kinderpsychiatrische aandoeningen in kaart te brengen. Haar onderzoek concentreert zich op twee aspecten van deze paden: 1. de relatie tussen genetische kwetsbaarheid en neurobiologische maten 2. the relatie tussen neurobiologische maten en cognitieve afwijkingen.

Sarah Durston

Hersenen in de groei