Sangita Jaghai

Het onderzoek van Sangita Jaghai richt zich op het concept van het ontnemen van nationaliteit. Hoewel het ontnemen van nationaliteit vaak wordt gebruikt door staten als instrument om verschillende (politieke) doelen te bereiken, laat zij zien waarom verschillende vormen van het ontnemen van nationaliteit door staten als legitiem worden gezien. De belangrijkste onderliggende motivaties voor het ontnemen van nationaliteit worden vergeleken aan de hand van internationaal en nationaal recht om te kunnen beoordelen welke vormen willekeurig zijn. Bovendien kan het onderzoek laten zien welke gevolgen dit heeft voor het begrip burgerschap.

Sangita Jaghai

Zonder nationaliteit verder van huis