Mirjam Ernestus

Mirjam Ernestus (1969) is een psycholinguïst die onderzoek doet op de grens van alfa- en gammaonderzoek. Haar onderzoek richt zich vooral op de manier waarop sprekers en luisteraars omgaan met spontane spraak, waarin woorden vaak maar half uitgesproken worden.
Daarnaast doet Ernestus onderzoek naar de organisatie van ons mentale woordenboek. Ernestus werkt samen met taalkundigen, psychologen, spraaktechnologen en communicatiewetenschappers in binnen- en buitenland. In 2006 heeft ze een European Young Investigator award gewonnen, waardoor zij zich, samen met haar onderzoeksgroep, 5 jaar lang voltijds aan het onderzoek kan wijden.

Mirjam Ernestus

Je zegt minder dan je denkt