Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Martijn Gösgens

Martijn Gösgens is promovendus technische wiskunde aan de TU Eindhoven. Hij onderzoekt welke algoritmes het beste geschikt zijn om te zoeken naar verborgen groepen in specifieke netwerken.

Martijn Gösgens
met algoritmes zoeken naar verbinding