Liselore Tissen

Liselore Tissen is promovendus technische kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en aan de TU Delft. Voor haar onderzoek kijkt ze naar de technische mogelijkheden van 3D scannen en printen in de kunstwereld. Daarnaast onderzoekt ze ook wat de opkomst van deze techniek betekent voor hoe mensen tegen kunst aan kijken en welke nieuwe mogelijkheden hier liggen voor de museumwereld.

Liselore Tissen

Een Vermeertje uit de printer