Linda Drijvers

Linda Drijvers doet onderzoek naar oscilatie dynamiek bij het verwerken van woorden. Ze onderzoekt hoe functionele hersennetwerken het integreren van taal met gebaren ondersteunen. Dit project verdiept ons begrip van taal als een multimodaal systeem, een aspect dat vaak in onderzoek naar gesproken of geschreven taal wordt genegeerd.

Linda Drijvers

Het gebarende brein