Jetske Vaas

Jetske Vaas, milieu- en maatschappijwetenschappen, promoveert aan de Universiteit Utrecht. Natuur op eilanden is zeer kwetsbaar voor verstoringen van buitenaf, zoals de komst van een nieuwe plantensoort. Jetske Vaas probeert met haar onderzoek de afweging van de voor- en nadelen van zulke 'invasieve exoten', maar vooral hoe er mee om te gaan, op Saba en St. Eustatius te ondersteunen.
 

Jetske Vaas

Invasieve exoten in Caribisch Nederland: vriend of vijand?