Ingrid Robeyns

Econoom en filosoof Ingrid Robeyns (1972) is de internationaal meest geciteerde praktisch filosoof die werkzaam is in Nederland. Ze is als hoogleraar Praktische Filosofie verbonden aan de faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij houdt zich onder meer bezig met rechtvaardigheidsvraagstukken. Een centrale theorie in haar werk is de Capability Theorie.

Zij doet onderzoek op het raakvlak van de analytische politieke filosofie, ethiek, economie, en genderstudies. Ze heeft een indrukwekkende publicatielijst opgebouwd, met een aantal publicaties die nu al als invloedrijk worden beschouwd. Haar theoretische werk over rechtvaardigheid is vernieuwend omdat het nieuwe thema's aansnijdt, zoals rechtvaardigheid tussen ouders en niet-ouders en omdat het rechtvaardigheid ook op immateriƫle terreinen bestudeert.

Ingrid Robeyns

Overmorgen werkt papa weer