Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Holger Gzella

Holger Gzella (1974) is een expert op het gebied van talen uit de wereld van het Oude Testament en heeft internationale ervaring opgedaan aan topuniversiteiten en -instellingen.

Zijn onderzoek, dat is gericht op de evolutie van het premoderne Hebreeuws tegen zijn taalkundige achtergrond, draagt bij aan een beter begrip van Bijbelse teksten en is gericht op een nieuwe historische grammatica van het Hebreeuws. Gzella houdt zich tevens bezig met de historische grammatica van het Aramees.

Holger Gzella
De taal van de Bijbel