Fransje Molenaar

Fransje Molenaar is promovendus bij de afdeling politicologie van de Universiteit Leiden. Ze studeerde politicologie in Leiden en Latijns Amerika studies aan de Universiteit van Amsterdam (CEDLA). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van partijwetgeving in Latijns Amerika sinds de overgang naar democratie in deze regio.