Corentin Coulais, Eial Teomy, Koen de Reus, Yair Shokef en Martin van Hecke

De groep van Martin van Hecke, waar ook Corentin Coulais en Koen de Reus onderdeel van uitmaken, werkt aan de Universiteit Leiden en het AMOLF Instituut in Amsterdam aan het begrijpen van de werking en fysica van Soft Matter. Aan de Universiteit van Tel Aviv specialiseert de onderzoeksgroep van Yair Shokef, waar ook Eial Teomy aan verbonden is, zich in de statistische mechanica van Soft Matter.

Corentin Coulais, Eial Teomy, Koen de Reus, Yair Shokef en Martin van Hecke

Bouwen met flexibele blokken