Instituut

Instituut
NSCR

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Term image
Liza Cornet
Criminaliteit behandelen