Submitted by jasmijn on Tue, 04/11/2017 - 21:30
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Alexander van Oudenaarden, director of the Hubrecht Institute, explains the Single Molecule FISH technique.

Alexander van Oudenaarden

De Alexander van Oudenaarden Groep gebruikt een combinatie van experimentele, wiskundige en theoretische benaderingen om kwantitatief inzichtelijk te maken hoe individuele cellen keuzes maken. De focus van het onderzoek ligt op stamcel- en ontwikkelingsbiologie. De groep is in het bijzonder geïnteresseerd hoe cellen netwerken van genen inzetten om toch robuuste keuzes te maken zelfs als er grote fluctuaties zijn in gen-expressie.