Maarten Kleinhans: meanderende modder

Maarten Kleinhans: meanderende modder

Onderzoek naar de patronen en het gedrag van rivieren

Denkend aan Holland zien we woeste rivieren vraatzuchtig door dichtbegroeid laagland meanderen. Maar waarom meanderen de rivieren eigenlijk? En wat veroorzaakt een rivieroverstroming? Aan de Universiteit Utrecht wordt aardwetenschappelijk onderzoek verricht naar het achterliggende mechanisme van rivieren: hoe het water stroomt en hoe het zand en grind versleept.

Om dwarsverbanden te leggen tussen empirische data uit de natuur, computermodellen en experimenten in het lab en stapt Maarten Kleinhans zelf met zijn voeten in de modder.