Fast Facts Serie

Fast Facts Serie
Teun Bousema

Malaria maakt vooral in Afrika nog steeds talloze slachtoffers, onder wie veel jonge kinderen. De aanpak van deze infectieziekte heeft de volle aandacht van Teun Bousema (1977), een van de meest actieve jonge Nederlandse onderzoekers op het gebied van tropische geneeskunde, parasitologie en infectieziekten.

Met zijn artikelen leverde hij een aantoonbare bijdrage aan de internationale discussie over de beste methoden voor malariabestrijding en - eliminatie. Bousema is actief in verschillende internationale denktanks voor malariaonderzoek en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Kilimanjaro Clinical Research Institute in Tanzania. Daarnaast ontwikkelde hij onder meer lesmateriaal voor middelbare scholen over infectiezieken en medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Teun Bousema
Malaria's weak spot